top of page

omavalvontasuunnitelma

OMAVALVONTASUUNNITELMA 31.05.2024
Palvelujen tuottajia koskevat tiedot:
Urheilu ja hieronta MoilasPete
Y-tunnus 3179787-6
Koulutettu Urheiluhieroja Sanna Sauranen
Y-tunnus 3179439-2
Yritysmuotona yksityinen ammatin harjoittaja
Postiosoite: Kokkokallionkatu 9 b 33 15170 Lahti
Käyntiosoite: Kauppakatu 13, 15140 Lahti
Puh: 041 3134432
email: vetrishierojat@gmail.com
www-sivut: www.vetrishierojat.com
Yrittäjät valmistuivat koulutetuksi hierojaksi 12/2020
TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
Toiminta-ajatuksena on yksilön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ylläpito hieronnan avulla, 
neuvonta, tukeminen ja kannustaminen. Tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen toiselle terveydenhuollon 
ammattilaiselle.
Yritystä ohjaavia arvoja ovat yksilön kunnioittaminen ja hyväksyminen sekä arvostava kohtaaminen, 
luotettavuus, joustavuus, empaattisuus ja ymmärtävä yhteistyö asiakkaan kanssa.
OMAVALVONNAN ORGANISOINTI JA JOHTAMINEN
Yrittäjä noudattaa laissa säädettyjä velvollisuuksia huolehtimalla säädösten toteutumisesta; 
vaitiolovelvollisuus, asiakasrekisterin yläpitmiseen liittyvien säädösten noudattaminen ( esim. asiakastiedot 
kahden lukon takana ), hygieniasta huolehtiminen ( omasta ja toimipisteensä ), sekä käyttämällä vain hyväksyttyjä ja testattuja tuotteita/välineitä. 
Yrittäjä on velvollinen ylläpitämään tieto-taitojaan lisäkoulutuksilla ja päivittämään 
omavalvontasuunnitelmansa tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa. Tietojen muuttuessa tulee yrittäjän 
merkitä muutokset omavalvontasuunnitelmaan.
Yrittäjät toimivat yrityksissään yksin, mutta tekevät töitä samassa yhteisössä toistensa kanssa. Yrittäjät jakavat vastuun yrityksen toiminnasta, asiakastyytyväisyydetä, 
lakien ja säädösten noudattamisesta ja niiden toteutumisesta.
TOIMITILAT, LAITTEET JA TARVIKKEET
Yrityksen toimitilat ovat vuokratilat, joissa toimii kaksi itsenäistä yrittäjää. Odotusaula on yhteinen, mutta 
hoitohuone on yrittäjän omassa asiakaskäytössä, josta löytyy kassatoiminnat, ajanvaraukseen tarvittavat 
välineet ja toimistotarvikkeet.
Yrityksen toimitilat on suunniteltu mahdollisimman esteettömiksi, helposti puhtaana pidettäviksi, hieronnan kannalta 
toimiviksi ja asiakasviihtyisiksi. Laitteiden huolto ja tarkastus säännöllisesti, hieronnassa tarvittavien 
tuotteiden tilaus luotettavalta alan asiantuntevalta toimittajalta.
Yrityksen vuokratiloissa on valvontakamerat ja murtohälyttimet, varauloskäynnit ja vaahtosammutin 
vuokranantajan toimesta, joka myös vastaa niiden toimivuudesta. Vuokranantaja on järjestänyt myös 
jätehuollon ja on velvollinen järjestämään pihan hiekoituksen liukkailla keleillä.
Yrityksen käytössä on hierontavahat ja -öljyt, pyyhkeet, suojapaperi, kasvopehmuste, sähkökäyttöinen 
hierontaplintti ( Jaccara Pro ), sähköinen ajanvarausohjelma Timma Pro, asiakastiedot- ja rekisteri paperisessa muodossa.
 
Asiakasrekisterin kunnosta ja turvallisuudesta vastaa molemmat tiloissa toimivat yrittäjät pitämällä tilojen ja rekisterin ovet lukittuina jatkuvasti, sekä siivoamalla tilat päivittäin.  
 
 
Pyyhkeet pestään vain luotettavilla pesuaineilla, ja vältämme voimakkaasti hajustettuja tuotteita. Pyykit pestään aukioloaikojen ulkopuolella, ja tällä hetkellä yrittäjä pesee pyyhkeet kotonaan.
Asiakkaille on käytössä asiakas-wc:t, joiden siisteydestä vastaavat hierontayrittäjät yhdessä sekä 
vuokranantaja.
VAARATILANNEMENETTELY
Vaaratilanteita on monenlaisia, mutta tässä yrityksessä vaaratilanteiden kartoituksen jälkeen haastavimmaksi 
vaaratilanteeksi muodostui allergiset reaktiot hieronnassa käytettävien hierontatuotteiden osalta ja hieronnan 
aikana tapahtuvat kehon reaktiot, kuten verenpaineen liiallinen lasku. Jokainen vaaratilanne tai läheltä piti-
tilanne tulee ilmoittaa Valviralle ja tuotteiden toimittajalle tai maahantuojalle. Vakavat vaaratilanteet on 
ilmoitettava Valviralle 10 vrk:n sisällä ja läheltä piti-tilanteet 30 vrk:n sisällä.
Yrittäjillä on ajantasainen ensiapukoulutus hätätilanteiden varalta. Vakavissa vaaratilanteissa soitto hätäkeskukseen nro:n 
112 ja yrittäjän tulee toimia sieltä saatujen ohjeiden mukaan aina siihen saakka, kunnes lisä- ja ammattiapu 
saapuu paikalle. Vaaratilanteet tulee myös kirjata paperiseen asiaksrekisteriin, jos vaaratilanne kohdistuu 
asiakkaaseen.
POTILAAN / ASIAKKAAN OSALLISTUMISEN VAHVISTAMINEN JA PALAUTTEIDEN KÄSITTELY
Potilaan / asiakkaan mahdollisuus osallistua hierontaansa ja hoitosuunnitelmansa tekemiseen on olennainen osa hierontatapahtumaa. Potilas / asiakas itse kertoo suoraan hierojalle mihin haluaa kiinnitettävän eniten 
huomiota ja miten jatkossa haluaa edetä. Välitön palaute hierojalle on erittäin tärkeää, sillä palautteen 
pohjalta hieroja tietää toimia potilaan / asiakkaan toivomalla tavalla. Palautteet käsitellään yhdessä potilaan / 
asiakkaan kanssa ja toimintatapa muutetaan toivotunlaiseksi.
31.05.2024 Lahti
___________________________________________
Paikka Kauppakatu 13, 15140 Lahti
___________________________________________
Urheilu ja hieronta MoilasPete, Petri Moilanen
 
Koulutettu urheiluhieroja Sanna Sauranen
bottom of page